logo_gbs_klein  goto homepage btngoto informatie btngoto kleuters btngoto
      lagere schoolgoto projectengoto
      links btngoto contact btn

Schoolvisie

Elk kind is anders, elk kind is uniek. Wij zijn heel blij met het vertrouwen dat elke ouder ons schenkt om mee te helpen aan de ontwikkeling van hun kind, dat zichzelf met zijn eigen unieke gaven moet kunnen ontplooien. Hierbij verdient elk kind de maximale aandacht. Ons doel is dan ook om van kinderen gelukkige, zelfzekere en onderzoekende kinderen te maken die geïnteresseerd zijn in het leven en die enthousiast zijn over de uitdagingen waarmee zij te maken zullen krijgen.

Voor deze totale persoonlijkheidsontwikkeling houden we dan ook rekening met socio-emotionele, cognitieve , fysieke en creatieve ontwikkeling. We streven naar een evenwichtig verspreide aandacht en planning van kennis, cultuur, lichamelijke en sociale vaardigheden.

Het kind zal hierbij steeds een centrale plaats innemen. Het is onze taak om leersituaties te creëren die voor hen herkenbaar en realistisch zijn en waarbij zij de nodige begeleiding krijgen om hiermee competenter om te gaan. We streven dus naar een brede basisontwikkeling met betekenisvolle activiteiten, ondersteund door een bemiddelende leerkracht. Een positief zelfbeeld, motivatie en initiatief zijn hierbij belangrijke factoren.
Naast het bieden van deze kwaliteitszorg willen wij als school open staan voor suggesties, vragen en opmerkingen. Bovendien staan wij open voor alle culturen. Communicatie zal hierbij het grote bindmiddel zijn. We zijn ervan overtuigd dat dit een zeer grote meerwaarde is in de totale persoonlijkheidsontwikkeling.

Onze volledig uitgewerkte schoolvisie en hoe we dit nu allemaal realiseren in de praktijk, willen we heel graag aan u persoonlijk vertellen.
Neem hiervoor gerust contact op met ons

Hieronder vindt u alvast het pedagogisch project van de gemeentescholen van Rotselaar waarop onze schoolvisie op gebasseerd is.
pedagogisch project ( pdf bestand ).