logo_gbs_klein  goto homepage btngoto informatie btngoto kleuters btngoto lager btngoto projectengoto links btngoto contact btn

Oudercomité

Het oudercomité vertegenwoordigt de ouders van alle leerlingen.
Er zijn minstens 2 vertegenwoordigers van elke klas verkozen door de ouders. In de vergaderingen bespreken wij onderwerpen die voor de ganse school/klas van toepassing zijn. Belangrijk is dat we hier geen persoonlijke problemen behandelen van de leerling/ouders met de school, deze worden rechtstreeks door de directie behandeld. Hiernaast zorgen wij voor werkkracht op evenementen die de school organiseert, zoals de spaghettidag, het schoolfeest, enz….
Het oudercomité heeft ook vertegenwoordigers in de werkgroepen van de school. Deze zijn:
 • Werkgroep verkeer: behandelt alles wat te maken heeft met verkeersveiligheid op school en op weg naar en van de school.
 • Werkgroep speelplaats: zorgt voor de verfraaiing van de speelplaatsen.
 • Werkgroep zorgzame school: bespreekt hoe we onze school toegankelijker en betaalbaar kunnen maken, ook voor mensen die het financieel wat moeilijker hebben.
 • Ten slotte zorgen wij voor sponsoring en middelen om het schoolkrantje uit te geven.
     
     
leden mail to verslagen
           oudercomité
Leden oudercomité Stuur een berichtje Verslagen