logo_gbs_klein goto homepage btngoto informatie btngoto kleuters btngoto lager btngoto projectengoto links btngoto contact btn

Inrichtende macht

logo rotselaar

De inrichtende macht van onze school is het Gemeentebestuur van Rotselaar.
zij is ondermeer de werkgever van de leerkrachten en eigenaar van de schoolgebouwen.
Het college van Burgemeester en Schepenen beslist over de dagelijkse werking van de school.
Als contactpersoon treedt de schepen van onderwijs op.

Burgemeester: Dirk Claes
Schepen van onderwijs: Dirk Jacobs

Gemeentehuis Rotselaar:
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar
tel. 016-61 63 11
fax 016-61 63 93

Website Gemeente Rotselaar