logo_gbs_klein  goto homepage btngoto informatie btngoto kleuters btngoto lager btngoto projectengoto links btngoto contact btn

MOS

Wat?

Mos-Krant

Projecten (per schooljaar)

Actieplan 2011-2012

Mos'ers GBS in de pers

WAT?
MOS staat voor 'Milieuzorg Op School'. MOS is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen (directie, leerkrachten, ouders, leerlingen …) meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. De MOS werkgroep (Juf Catherine, juf Liesbet, juf Thaddea, Meester Kurt en juf Ingrid, Elke Valgaeren, Kristien Sinnaeve, Wouter Wuyts, Sofie Nackaerts, Anne Theys, Veerle Coeckelbergh) zorgt ervoor dat er een actieplan wordt opgemaakt waarin de geplande MOS-activiteiten per schooljaar gebundeld worden.
Onze school ijvert al lang voor milieu-vriendelijke oplossingen. Aanmoedigen van gebruik brooddoos en koek- of fruitdoos, recycleerbare verpakkingen, retourflesjes, drinkbussen, sorteren afval, fruit op school in de voormiddag i.p.v. koekjes, waterdag,... Onze schooleigen mascotte, Monneke MOS, helpt ons om dit over te brengen naar de kinderen.
Ook voor dit jaar hebben we een actieplan klaar. Centraal staan de thema's energieverbruik en natuur. We willen onze ecologische voetafdruk verkleinen door energie te besparen. In het kader hiervan nemen we deel aan de acties van Green en "doen we de klik" met Uitgeverij Averbode en Electrabel. Velt zal ons helpen bij de heropstart van onze schoolmoestuin en waar we de MOSterd haalden voor ons schoolfeest van mei 2012 verklappen we binnenkort.
Hou dit onderdeeltje van de website dus zeker in de gaten. Je zal hier regelmatig fotomateriaal en updates van de MOS-acties terugvinden.
 
WAAROM?
De manier waarop we met ons milieu omspringen staat ter discussie. Meer dan ooit is het duidelijk dat de aantasting van het milieu overal om zich heen grijpt. Milieuproblemen zijn verscheiden en ingewikkeld. Kinderen kunnen er moeilijk de aard en omvang van overzien. Het zijn vooral grote-mensen-problemen. Toch worden kinderen dagelijks via de media met deze problemen geconfronteerd. Daarom is het de taak van de school om mét de kinderen en hun ervaringen en opvattingen het thema milieu te verkennen en met hen naar oplossingen te zoeken, zonder daarbij in doemdenken te vervallen. Zo leren kinderen nu in de klas en op school bewust en verantwoord met het milieu omspringen. En dat is wat MOS wil: kinderen laten deelnemen aan de planning en uitvoering van milieuvriendelijke maatregelen én milieuzorg in de lessen aan bod laten komen. Kinderen werken dan aan een positieve associatie met het thema ‘milieu’ en krijgen perspectieven om mee aan een duurzame
 
WIE?
De MOS werkgroep start verschillende acties op rond milieu. Daarnaast kunnen we ook de 'VERKEER' werkgroep en de' SPEELPLAATS' werkgroep onder milieuzorg rangschikken.
We hebben in de klassen van de lagere school de jaarlijkse verkiezingen van de "groene ridders". Zij vertegenwoordigen de klas op de MOS-raad. Zo komen ideetjes bij de werkgroep terecht. Onze groene ridders staan mee in voor de concrete uitwerking van de acties. Ze dragen mee de verantwoordelijkheid voor het welslagen van deze acties.
We zoeken echter ook nog ouders die een handje willen toesteken (of een tandje bijsteken). Spreekt een bepaald thema je aan, wil je mee ijveren voor gezonde gewoontes, kan je de kinderen iets bijbrengen over de natuur, heb je nog wat goede ideeën of wil je gewoon iets van je tijd en energie steken in één van de projecten? Allen zeer welkom!!!! Laat maar weten aan iemand van de MOS werkgroep.

 

terug